Yıldırım Metal Roof Systems
            Exterior Desıng Ideas For Your Roof...

Kurumsal

YILDIRIM

YILDIRIM METAL ÇATI SİSTEMLERİ hoş geldiniz!

YILDIRIM METAL ÇATI SİSTEMLERİ sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübesi, yapım kalitesi, işverenine sunduğu en iyi çözümler ve personeline sağladığı güvenli çalışma ortamı ile prestij yapı taahhütlerinde oluşturduğu güvenin ve bu güvenin simgesi haline gelmiş olan YILDIRIM METAL ÇATI SİSTEMLERİ isminin sürekliliğinin sağlanmasını şirket politikası olarak ilke edinmiştir.

YILDIRIM METAL ÇATI SİSTEMLERİ Üst Yönetimi şantiyelerinde çalışanlarının sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmayı, bu husustaki koşulları sağlamayı, gerekli kaynakları eksiksiz olarak temin etmeyi, hedef ve ilke olarak benimser.

Hizmetler
Çağdaş yaşam tarzları, geleceğin yaşam biçimleri ve piyasa rayiçleri konularındaki güncel bilgi ve trendleri yakından takip eden YILDIRIM METAL ÇATI SİSTEMLERİ, yeni imar planları ve şehir planlaması ile ilgili belediye kararlarını da yakından izleyerek yeni projelerin gerçekleştirilmesi yönündeki çalışmalarını sürdürmektedir.
1972'den beridir hizmet vermeye devam etmekteyiz..
Yıldırım Metal
www.yildirimmetal.com.tr

İhtiyaçları Belirleriz
Pazarı ve hedef kitlemizi iyi tanır,ihtiyaca göre ürün geliştiririz.

Farklı Bakarız
Yaratıcı ve yenilikçi farklılıkları ortaya koyarız.

Araştırır ve Strateji Geliştiririz
Segmentasyon çözümleri ile konumlandırma stratejileri geliştiririz.

Tasarlarız
Fark yaratan tasarımları, ürün performans kriterlerine entegre ederek tasarlarız.

Üretiriz
Yüksek teknolojik donanım ve kalite kontrol güvencesi ile üretiriz.

YILDIRIM